EMPRESA  |  HISTÒRIA  |  SOSTENIBILITAT  |  PRODUCCIÓ  |  PRODUCTE  |  QUALITAT  |  CONTACTAR

titolsost_cat.jpg

la nostra filosofia comença
amb el respecte a la terra.
preservar els boscos de surera
és protegir un hàbitat únic

Des de fa més de tres-cents anys, quan a l’abadia d’Hautvilliers el monjo Dom Pérignon va sistematitzar la producció del champagne i en recomanava el seu tapat amb suro, la gestió dels boscos d’alzina surera ha estat un dels millors exemples d’interacció entre l’home i la natura. A més de ser un motor de creació de treball per a milers de persones, els boscos de sureres són un dels ecosistemes de major valor en clau de biodiversitat, acollint algunes de les espècies animals més amenaçades dels ecosistemes mediterranis. Preservar els boscos d’alzina surera suposa, a més de perpetuar un mètode d’explotació rentable i sostenible, protegir un hàbitat únic i d’extraordinari valor ecològic.

I és als peus d’una sureda on encara tenim l’esperança de poder veure exemplars d’espècies en greu risc d’extinció com el cérvol de Berberia o el linx ibèric. També és el bosc de surera l’últim refugi per animals cada cop més difícils de veure al Mediterrani com l’àguila imperial, el camaleó o el gat mesquer. Rapinyaires de tot tipus tenen en aquests boscos la base de la seva subsistència i milions d’aus migratòries troben en les suredes l’indret ideal on passar l’hivern.  

foto_1.jpg

Trefinos forma part de la Red Ibérica de Comercio Forestal de WWF.Aquesta xarxa, formada per una vintena d’empreses de l’Estat Espanyol i de Portugal, té com a objectiu conjugar economia rural i ecologia a través del consum responsable i preferent de productes forestals. Amb aquesta iniciativa, Trefinos promou la gestió responsable dels boscos de surera utilitzant suro certificat FSC® en els seus processos de producció. El compromís de Trefinos amb la sostenibilitat queda reflectit de forma clara en l’aposta pel segell FSC®. Aquest segell representa per al mercat la màxima garantia de que el suro que s’utilitza s’ha extret de forma responsable i sense posar en perill el futur dels nostres boscos.

grafic_bosc.jpg

La matèria primera

l'extracció del suro,
un procés 100% respectuós
amb la natura

El primer suro que forma l’arbre s’anomena pelagrí. S’extreu quan l’arbre té uns 35 anys i només es pot aprofitar per aglomerats. Al cap de 12 anys d’haver extret el pelagrí es procedeix a la segona pela i 12 anys més tard ja s’obté el suro de reproducció, adequat per a la seva utilització per a la producció de taps. Les alzines sureres poden viure fins a 300 anys.

L’extracció del suro, junt amb la resta d’activitats que es desenvolupen al voltant de les suredes, com la ramaderia, han ajudat a conservar costums i oficis tradicionals en aquestes societats. La supervivència d’aquestes cultures depèn de la correcta gestió de l’activitat al voltant del suro, al mateix temps que aquesta preserva l’ecosistema en un excel·lent estat de conservació.


El suro

natural, renovable,
reciclable, biodegradable,
lleuger, eco-sostenible

Impermeable als líquids i als gasos, bon aïllant tèrmic i acústic, elàstic, compressible , molt resistent i garantia d’un excel·lent segellat protegint així el vi de l’oxidació però a la vegada garantint una transferència d’oxigen correcta que en permeti una maduració adequada, el suro és un material molt apreciat des dels inicis de la civilització. 

El suro és l’escorça de l’alzina surera (Quercus suber), un arbre que creix espontàniament a la Mediterrània occidental. Els més de dos milions d’hectàrees de sureda es reparteixen entre Espanya, Portugal, França, Itàlia, Marroc, Algèria i Tunísia. L’alzina surera creix bé en zones poc elevades (màxim 500 o 600 metres), amb pluja moderada i la presència ideal de, com a mínim, un mes sec durant l’any. Necessita terrenys sense calç i poc compactes per facilitar l’oxigenació. 

mapa.png

Una sureda és una barreja de diverses plantes i tipus de sòl on s’hi troba una gran varietat de flora i fauna, i que té moltes altres funcions, com l’agricultura o la caça. Les suredes actuen com a refugi per a algunes de les espècies vegetals i animals més amenaçades de la pennínsula ibèrica i de tota la Mediterrània. En una superfície d’alzina surera equivalent a la cinquena part d’un camp de futbol s’hi han arribat a comptabilitzar fins a 135 espècies de plantes.

suro_arbre_b.jpg

La nostra missió, a Trefinos, és de responsabilitat cap a la protecció d’aquests boscos ja que desenvolupen una gran funció des del punt de vista mediambiental, afavoreixen la fixació del sòl i el protegeix dels perills de l’erosió o la desertització , contribueix a regular el cicle hidrològic aportant aigua als aqüífers naturals, prevé el canvi climàtic i representa un hàbitat per a la fauna. 
A més, cal no oblidar el  rol de protector natural i mitigador dels efectes dels incendis forestals, fenomen que anualment redueix críticament la massa forestal de l’espai mediterrani.


Gestió de recursos

el desenvolupament sostenible requereix estratègies globals i polítiques eficients

Trefinos fa un gest evident de respecte mediambiental amb una filosofia basada en la gestió ecològica de recursos. L’ús eficient de l’energia, no només de les tradicionals sinó també de les renovables, es fa cada vegada més imprescindible i no només  per l’estalvi econòmic que suposa. 

Al mateix temps, es prenen uns criteris en clau ecològica a l’hora d’establir els processos de producció: gestió responsable dels residus, minimització d’impacte mediambiental, ús de materials reciclats i reciclables,…

recursos.png

El nostre objectiu és la consecució de zero residus com a part de la política mediambiental de l’empresa, traduint-se en la gestió del nostre procés productiu cap a aquesta finalitat per mitjà de la reutilització o la venda dels residus generats durant aquest procés, principalment en forma de pols de suro.

Empremta de carboni

amb la tecnologia sola
no n'hi ha prou;
també cal posar-hi el cor

petja.jpg

El canvi climàtic, provocat per l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle, és un dels factors que posen en perill la supervivència al planeta. I és evident que la major part de l’escalfament global prové de les activitats humanes: el transport, l’activitat industrial, la vida a la llar,... tot implica consumir energia, i per tant contribuir a les emissions a l’atmosfera.

Trefinos vol contribuir a la lluita per la sostenibilitat mitjançant accions encaminades a la mesura de l’Empremta de Carboni per tal d’identificar les fonts d’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle en els seus processos de producció, i així definir millors objectius, adoptar polítiques de reducció d’emissions més efectives i prendre iniciatives d’estalvi d’energia.

D’altra banda, hem de tenir en compte que la surera, la font de matèria primera per a la nostra activitat, és un extraordinari capturador de CO2 per les especials característiques de la seva escorça.  L’explotació racional, amb el consegüent procés de renovació del suro que representa, enfatitza encara més aquesta virtut. Una surera a la que se li retiri periòdicament l’escorça produeix fins a cinc vegades més suro que un exemplar sense tractar, de manera que la seva potencialitat com a fixador de diòxid de carboni es multiplica.